Za zagotavljanje korektnih poslovnih odnosov, lažjega koordiniranja naročil in jasne definicije pogojev uporabe naših storitev, smo primorani dopolniti in dodelati pogoje poslovanja.

Kaj sprememba pogojev poslovanja pomeni za aktualne naročnike:

  • Aktualnim naročnikom storitve zagotavljamo po starih pogojih uporabe vse do izteka zakupljenega obdobja storitev
  • Ob morebitnem podaljšanju storitev ali naročilu novih, se upoštevajo novi pogoji, razen za storitve prenosa storitev k tretjim osebam (28. člen). V tem primeru za prenos storitev velja star pravilnik (brezplačen prenos).

Kaj sprememba pogojev poslovanja pomeni za nove naročnike:

  • Pred začetkom izvajanja storitev izstavimo avansni račun, storitve pa začnemo izvajati samo po prejemu plačila celotnega avansa.
  • Jasneje smo definirali pravila o tem kaj naročniku je in kaj ni dovoljeno na naši strojni opremi. Na kratko; jasno so prepovedane stvari, ki naj bi bile večini samoumevne. To so med drugim spodbujanje k nasilju, kršenje avtorskih pravic, pošiljanje neželjene elektronske pošte, itd. Skratka vse, kar ne sovpada z zakoni Republike Slovenija, Nemčije in Evropske Unije.
  • Jasneje smo definirali pravice in dolžnosti tako naročnikov, kot nas ponudnikov. S tem se želimo zaščititi pred morebitnimi goljufijami, naknadnimi zahtevami, ki niso predmet naše ponudbe, itd.

Zakaj potreba po predplačilu?

Do sedaj potrebe po avansnemu plačilu ni bilo, ampak spremembo smo primorani uveljaviti zato, ker nekateri naročniki po začetku izvajanja storitev postanejo neodzivni. Velik delež storitev poleg delovnih ur zahteva finančni vložek iz naše strani, naj bo to zakup licenc za razne programske dodatke, pravice za uporabo raznega slikovnega materiala, zakup domene, itd. Izstavitev avansnega računa nam tako zagotavlja, da se naš finančen vložek ob morebitni neodzivnosti naročnika ne vleče v nedogled.

Aktualne pogoje poslovanja si lahko pogledate na tej povezavi.

Ob morebitnem nerazumevanju posodobljenih pogojev poslovanja ali potrebi po dodatni obrazložitvi, se lahko obrnete na nas preko email naslova info@webx.si, ali telefonske številke 041 230 252.